Postępowania awansowe Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Postępowania doktorskie i przewody doktorskie14.12.2023

ROLNICTWO i OGRODNICTWO

mgr inż. Monika Figiel-Kroczyńskatermin obrony (format:  pdf, rozmiar:  335 KB)rozprawa (format:  _pdf, rozmiar:  20 MB)streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,34 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,46 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,60 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,21 MB)uchwała (format:  pdf, rozmiar:  309 KB)

AGRONOMIA

mgr inż. Dorota Piaseckarozprawa (format:  pdf, rozmiar:  1,25 MB)streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  2,27 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,72 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,96 MB)uchwała (format:  pdf, rozmiar:  340 KB)
mgr inż. Martyna Sobczykrozprawa (format:  pdf, rozmiar:  1,95 MB)streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  2,25 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,72 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,50 MB)uchwała (format:  pdf, rozmiar:  333 kB)
mgr inż. Natalia GierasimiukRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  772 KB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,49 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  3,53 MB)
mgr Barbara PawłowskaRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,32 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,24 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  382 KB)

INŻYNIERIA ROLNICZA

mgr inż. Karol GarbiakRecenzja
 (format:  pdf, rozmiar:  3,86 MB)
Recenzja
 (format:  pdf, rozmiar:  2,88 MB)
Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  0,93 MB)
mgr inż. Hantz KatarzynaRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  1,89 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,05 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  373 KB)
mgr inż. Paweł KołosowskiRecenzja
 (format:  pdf, rozmiar:  2,80 MB)
Recenzja
 (format:  pdf, rozmiar:  3,01 MB)
Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  0,95 MB)
mgr Żaneta PruskaRecenzja
 (format:  pdf, rozmiar:  3,37 MB)
Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  1,35 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  0,93 MB)
mgr inż. Sławomir TomaszewskiRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,54 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,82 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  501 KB)
mgr inż. Przemysław WiniarskiRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,01 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,83 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  817 KB)

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

mgr Eliza Grabowskarozprawa (format:  pdf, rozmiar:  5,09 MB)streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,42 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,32 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,00 MB)uchwała (format:  pdf, rozmiar:  371 kB)
mgr inż. Anna Kozłowskarozprawa (format:  pdf, rozmiar:  1,96 MB)streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,75 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,58 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  4,11 MB) (format:  pdf, rozmiar:  1,67 MB)uchwała (format:  pdf, rozmiar:  360 kB)
mgr inż. Justyna Pelcrozprawa (format:  pdf, rozmiar:  2,11 MB)streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,57 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,10 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,54 MB)uchwała (format:  pdf, rozmiar:  359 KB)
mgr inż. Gerard ChwatRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  1,80 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,68 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,73 MB)
mgr inż. Krzysztof JankowskiRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  1,85 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,31 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  3,51 MB)
mgr inż. Emilia KaszyckaRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,21 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,59 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,15 MB)
mgr Sanaa Mahdi OraibiRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  257 KB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,47 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  2,40 MB)
mgr inż. Mirosław OnyszkoRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,97 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,61 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  196 KB)
mgr inż. Krzysztof PawelecRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,58 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,48 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,91 MB)
mgr inż. Natalia ProskuraRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,27 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  1,74 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,98 MB)
mgr inż. Edyta Saran-BrosędzkaRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,50 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,27 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  2,27 MB)
mgr inż. Michał StrękRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,56 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,72 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,86 MB)
mgr inż. Ilona WrońskaRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,34 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,32 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,33 MB)

OGRODNICTWO

mgr inż. Andżelika Byczyńskarozprawa (format:  pdf, rozmiar:  8,35 MB)streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  0,93 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,58 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,02 MB)uchwała (format:  pdf, rozmiar:  341 KB)
mgr inż. Jan Gembararozprawa (format:  pdf, rozmiar:  3,59 MB)streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,05 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,39 MB)recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,30 MB)uchwała (format:  pdf, rozmiar:  333 KB)
mgr inż. Dominika AndrysRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,86 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,10 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,11 MB)
mgr inż. Alicja AurigaRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,59 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,98 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,00 MB)
mgr inż. arch. kraj. Kamila BojkoRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,90 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,64 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  0,96 MB)
mgr inż. Paula JadczakRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  4,13 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,61 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  2,89 MB)
mgr inż. Paweł KiedosRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,03 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,98 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,09 MB)
mgr inż. Karolina KozosRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,49 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,76 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  320 KB)
mgr inż. Arleta KruczekRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,82 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,64 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  807 KB)
mgr inż. arch. kraj. Paulina KuklaRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,16 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,32 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,78 MB)
mgr inż. Paweł MazurRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,08 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,15 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,87 MB)
mgr inż. Emilia MikulewiczRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  4,80 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,55 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,01 MB)
mgr inż. Marta RokosaRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  3,64 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,41 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,62 MB)
mgr inż. Małgorzata StatkiewiczRecenzja (format:  pdf, rozmiar:  4,13 MB)Recenzja (format:  pdf, rozmiar:  2,75 MB)Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  2,18 MB)