Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 114 Rektora ZUT z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zasad realizacji praktyk zawodowych studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie30.09.2022

ZARZĄDZENIE NR 113 Rektora ZUT z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2022/202330.09.2022

ZARZĄDZENIE NR 112 Rektora ZUT z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT na kadencję 2020 – 202430.09.2022

ZARZĄDZENIE NR 111 Rektora ZUT z dnia 27 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 62 Rektora ZUT z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego oraz limitu przyjęć kandydatów na I rok kształcenia w Szkole D27.09.2022

ZARZĄDZENIE NR 110 Rektora ZUT z dnia 27 września 2022 r. w sprawie powołania komisji stypendialnych dla uczestników studiów doktoranckich ZUT, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, na rok akademicki 2022/202327.09.2022