Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 71 Rektora ZUT z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 211 Rektora ZUT z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Procedury składania oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie oraz upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowad24.06.2021

ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora ZUT z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego oraz limitu przyjęć kandydatów na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w ZUT24.06.2021

ZARZĄDZENIE NR 69 Rektora ZUT z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie terminów rekrutacji kandydatów finansowanych z programu „Doktorat wdrożeniowy” na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w rok24.06.2021

ZARZĄDZENIE NR 68 Rektora ZUT z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa epidemicznego organizacji zajęć dydaktycznych i pracy badawczej oraz pracy administra24.06.2021

ZARZĄDZENIE NR 67 Rektora ZUT z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 36 Rektora ZUT z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania domów studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie24.06.2021