Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 48 Rektora ZUT z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie procedury antyplagiatowej rozpraw doktorskich w ZUT 9.07.2024

ZARZĄDZENIE NR 47 Rektora ZUT z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie podziału oraz zasad podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego w ZUT 9.07.2024

ZARZĄDZENIE NR 46 Rektora ZUT z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyznawania i wypłaty dziesiątego oraz piątego stypendium w miesiącu lipcu studentom ZUT28.06.2024

ZARZĄDZENIE NR 45 Rektora ZUT z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Transformacja energetyczna 25.06.2024

ZARZĄDZENIE NR 44 Rektora ZUT z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Towaroznawstwo zielarskie25.06.2024