Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 9 Rektora ZUT z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie nazw w języku angielskim kierunków i specjalności, stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych w ZUT27.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 8 Rektora ZUT z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu zajęć dydaktycznych w językach obcych w ramach realizacji programu ERASMUS+ na rok akademicki 2023/202427.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 7 Rektora ZUT z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej w ZUT27.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora ZUT z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 50 Rektora ZUT z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom w Szkole Doktorskiej w ZUT oraz ustalania jego wysoko27.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 5 Rektora ZUT z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników ZUT23.01.2023