Rok 2020/2021

Rok 2020/2021 8.07.2019

UCHWAŁA NR 78 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021

skan dokumentu z podpisem

dokument bez podpisu