Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Informacje o Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska31.08.2020

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska zlokalizowany jest na:

al. Piastów 50a: Dziekanat (kierunki Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Studia Doktoranckie), Katedry WBiIŚ

 

Kontakt z Dziekanatem:

al. Piastów 50a

70-311 Szczecin

tel.: 91 449 42 21

fax: 91 449 42 25

e-mail: wbiis@zut.edu.pl

 

godziny przyjęć:

studia stacjonarne:  

  •  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 10:00 - 13:00 (w środy dziekanat nieczynny)

studia niestacjonarne:

  • soboty (w dni zjazdów) 9:00 - 15:00 
  • poniedziałek - piątek    9:00 - 14:00   (poniedziałki pozjazdowe nieczynne)

Więcej informacji można znaleźć na stronie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska pod adresem www.wbiis.zut.edu.pl