Władze Wydziału WIMiM

Władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 22.11.2021

Władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Dziekan 

Prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Dr hab. inż. Krzysztof Danilecki, prof. ZUT 

 

Prodziekani

Dr inż. Paweł Gnutek – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

Dr inż. Małgorzata Garbiak  – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

Dr inż. Piotr Pawlukowicz – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

 

Pełnomocnicy Dziekana

  • Dr inż. Magdalena Kwiatkowska – Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznej współpracy międzynarodowej
  • Dr inż. Eliza Jarysz-Kamińska – Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk studentów
  • Dr inż. Tomasz Kujawa – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości kształcenia
  • Dr inż. Danuta Piwowarska – Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji zajęć dydaktycznych
  • Mgr Katarzyna Sokolik – Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału