Władze Wydziału WIMiM

Władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na kadencję 2016-2020 6.02.2017

Dziekan 

Dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. nadzw. ZUT

 

Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. inż. Krzysztof Danilecki

 

Prodziekani ds. Studenckich

Dr inż. Paweł Gnutek – Prodziekan ds. Studenckich na kierunkach studiów stacjonarnych: Energetyka, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr inż. Małgorzata Garbiak  – Prodziekan ds. Studenckich na kierunkach studiów stacjonarnych: Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika

Dr inż. Piotr Pawlukowicz – Prodziekan ds. Studenckich na wszystkich kierunkach studiów niestacjonarnych

 

Pełnomocnicy Dziekana

  • Dr hab. inż. Anna Majchrzycka – Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy dydaktycznej z zagranicą
  • Dr hab. inż. Małgorzata Mrozik – Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk zawodowych studentów
  • Dr inż. Tomasz Kujawa – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości kształcenia
  • Dr inż. Renata Chylińska – Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji zajęć dydaktycznych
  • Dr inż. Krzysztof Chmielewski – Pełnomocnik Dziekana ds. Akredytacji
  • Dr inż. Magdalena Urbaniak – Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału
  • Dr hab. inż. Paweł Majda - Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów z przemysłem
  • Dr inż. Konrad Prajwowski – Wydziałowy koordynator działań profilaktycznych, dotyczących przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień