Władze Wydziału WIMiM

Władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki od 01.10.2019 - 31.08.202012.11.2019

Dziekan 

Dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof.  ZUT

 

Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. inż. Krzysztof Danilecki, prof. ZUT 

 

Prodziekani ds. Studenckich

Dr inż. Paweł Gnutek – Prodziekan ds. Kształcenia

Dr inż. Małgorzata Garbiak  – Prodziekan ds. Studenckich

Dr inż. Piotr Pawlukowicz – Prodziekan ds. Studenckich

 

Pełnomocnicy Dziekana

  • Dr hab. inż. Anna Majchrzycka – Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy dydaktycznej z zagranicą
  • Dr hab. inż. Karol F. Abramek, prof. ZUT – Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk zawodowych studentów
  • Dr inż. Tomasz Kujawa – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości kształcenia
  • Dr inż. Renata Chylińska – Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji zajęć dydaktycznych
  • Dr hab. inż. Magdalena Urbaniak – Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału
  • Dr hab. inż. Paweł Majda, prof. ZUT - Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów z przemysłem
  • Dr inż. Konrad Prajwowski – Wydziałowy koordynator działań profilaktycznych, dotyczących przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień