Rok 2018/2019

Podział i rozliczenie dotacji na fundusz wydzielonych środków na działalność naukową, wychowawczą, kulturalną i sportowo-rekreacyjną doktorantów 9.01.2020