Programy studiów

Uchwała nr 170 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2023 r.18.12.2023

zmieniająca uchwałę nr 96 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wytycznych Senatu ZUT dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia