Programy studiów

Uchwała nr 100 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 maja 2021 r.10.06.2021

zmieniająca uchwałę nr 96 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wytycznych Senatu ZUT dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia