Programy studiów

Uchwała nr 237 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 września 2022 r.25.10.2022

zmieniająca uchwałę nr 96 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wytycznych Senatu ZUT dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia