Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne28.03.2024

Kadencja 2023-2026 r.

1. prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek – przewodnicząca

2. prof. dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz

3. dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero, prof. ZUT

4. dr hab. inż. Monika Bosacka, prof. ZUT

5. dr hab. inż. Grażyna Dąbrowska, prof. ZUT

6. dr hab. inż. Krzysztof Lubkowski, prof. ZUT

7. dr hab. inż. Joanna Nowicka-Scheibe, prof. ZUT

8. dr hab. inż. Zbigniew Rozwadowski, prof. ZUT

9. dr hab. Jacek Sośnicki, prof. ZUT

10. dr hab. inż. Piotr Tabero, prof. ZUT

11. dr hab. inż. Elwira Wróblewska, prof. ZUT

12. dr inż. Mateusz Piz