Opłaty za przeprowadzenie rekrutacji

Wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz zasady jej wnoszenia przez kandydatów w poszczególnych latach akademickich 9.07.2019

Komunikaty Rektora ZUT w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej ponoszonej przez kandydatów w poszczególnych latach akademickich dostępne są po wejściu na odpowiedni link.

Akty prawne dotyczące wysokości opłat za usługi edukacyjne, które obowiązują studentów oraz zasady pobierania tych opłat, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat,  oraz za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie w ZUT są dostępne w BIP w zakładce "Opłaty".