Rok 2022/2023

Rok 2022/2023 4.05.2022

KOMUNIKAT NR 13 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 marca 2022 r. o wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023