Rok 2022/2023

Wysokości świadczeń sypendialnych dla studentów w roku akademickim 2022/202328.09.2022

ZARZĄDZENIE NR 103 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2022/2023