Rok 2022/2023

Zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów oraz w wysokości świadczeń stypendialnych 13.01.2023

Zmiany w Regulaminie świadczeń stypendialnych dla studentów ZUT oraz w zarządzeniu w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2022/2023, spowodowane zapisami art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754).
Rektor w porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studenckiego ZUT podwyższył próg dochodu stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.


ZARZĄDZENIE NR 1 Rektora ZUT z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT

 

ZARZĄDZENIE NR 2 Rektora ZUT z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 103 Rektora ZUT z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2022/2023