Władze Wydziału Elektrycznego

Władze Wydziału Elektrycznego21.03.2024

Dziekan

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Okarma
krzysztof.okarma@zut.edu.pl

Prodziekan ds. organizacji i rozwoju

Dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT
pawel.dworak@zut.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

Dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT
marcin.ziolkowski@zut.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

Dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT
piotr.paplicki@zut.edu.pl

Kierownik studiów doktoranckich

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski
stanislaw.gratkowski@zut.edu.pl

Pełnomocnicy Dziekana

  • dr inż. Krzysztof Stawicki – Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych
  • dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT – Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
  • dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
  • dr inż. Krzysztof Jaroszewski, prof. ZUT – Pełnomocnik Dziekana ds. promocji wydziału
  • dr inż. Artur Wollek - Pełnomocnik Dziekana ds. osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki uzależnień
  • mgr inż. Justyna Nowaczyk – Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznej współpracy międzynarodowej