Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Informacje o Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa17.04.2014

 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa zlokalizowany jest w trzech budynkach:

ul. Kazimierza Królewicza 4: Dziekanat oraz budynki Rybactwa,

ul. Papieża Pawła VI 3: budynek Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

ul. Klemensa Janickiego 35: budynek Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

 

Kontakt z Dziekanatem:
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 28
71-550 Szczecin
tel. +48 91 449 66 50, 54
fax +48 91 449 66 57
e-mail: 

 

Władze Wydziału 

Strategia Wydziału

Rada Wydziału

Kompetencje