Władze Wydziału Ekonomicznego

Władze Wydziału Ekonomicznego na kadencję 2020-202422.06.2017

Zdjęcie przedstawia Dziekana Wydziału Ekonomicznego dr hab. Agnieszka Brelik

 

DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

Dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT,

tel. (91) 449 6957, 6970

ul. Żołnierska 47, Pokój nr: 16, 101

 

 

 

Prodziekan ds. organizacji i rozwoju

dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT
tel. (91) 449 69 89
Pokój nr 122-123, nr 9

 

 

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr Anna Oleńczuk - Paszel
tel. (91) 449 6975,
Pokoje nr 9, 315

 

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr Monika Śpiewak-Szyjka

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr Monika Śpiewak-Szyjka

 

 

Pełnomocnicy Dziekana powołani na kadencję 2020-2024  
  • dr Piotr Nowaczyk - Pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji
  • mgr Natalia Oleszczyk - Pełnomocnik dziekana ds. dydaktycznej współpracy międzynarodowej
  • dr Sylwia Gołąb - Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
  • dr Arkadiusz Malkowski - Pełnomocnik dziekana ds. profilaktyki narkomanii i innych uzależnień
  • dr Rafał Mazur - Pełnomocnik dziekana ds. promocji
  • dr Arkadiusz Malkowski - Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym
  • dr Beata Będzik - Pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich
  • dr Wojciech Zbaraszewski - Pełnomocnik dziekana ds. współpracy w ramach Euroregionu Pomerania
  • dr Małgorzata Blaszke - Pełnomocnik dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami