Władze Wydziału Ekonomicznego

Władze Wydziału Ekonomicznego na kadencję 2020-202422.06.2017

Zdjęcie przedstawia Dziekana Wydziału Ekonomicznego Dr hab. inż. Bartosza Mickiewicza, prof. nadzw.

DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT

tel. (91) 449 6957

ul. Żołnierska 47, Pokój nr: 16

 
Zdjęcie przedstawia Dziekana Wydziału Ekonomicznego dr hab. Agnieszka Brelik
Prodziekan ds. organizacji i rozwoju

dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr Anna Oleńczuk - Paszel
tel. (91) 449 6975,
Pokoje nr 9, 315

 

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr Monika Śpiewak-Szyjka

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr Monika Śpiewak-Szyjka

 

 

Pełnomocnicy Dziekana powołani na kadencję 2020-2024  
  • dr Piotr Nowaczyk - Pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji
  • mgr Natalia Oleszczyk - Pełnomocnik dziekana ds. dydaktycznej współpracy międzynarodowej
  • dr Sylwia Gołąb - Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
  • dr Arkadiusz Malkowski - Pełnomocnik dziekana ds. profilaktyki narkomanii i innych uzależnień
  • dr Rafał Mazur - Pełnomocnik dziekana ds. promocji
  • dr Arkadiusz Malkowski - Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym