Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne 8.01.2020

Imię i nazwisko / dyscyplinaWniosekAutoreferatRecenzje         KomisjaHarmonogramUchwały

dr Agnieszka Paulina Kijewska /

zootechnika i rybactwo

wniosek (format:  pdf, rozmiar:  217 kB)autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  514 kB)

recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  1,27 MB)

recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  1,44 MB)

recenzja III (format:  pdf, rozmiar:  2,00 MB)

skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  269 kB)harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  373 kB)

uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  779 kB)

uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  68 kB)

dr inż. Edyta Balejko / technologia

żywności i żywienia

wniosek (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  871 kB)

recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  1,64 MB)

recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  1,28 MB)

recenzja III (format:  pdf, rozmiar:  1,50 MB)

skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  67 kB)harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  70 kB)

uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  257 kB)

uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  1,12 MB)

dr Józef Sadkiewicz / technologia

żywności i żywienia

wniosek (format:  pdf, rozmiar:  635 kB)autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  9,43 MB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  474 kB)
recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  5,83 MB)
recenzja III (format:  pdf, rozmiar:  793 kB)
skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  61 kB)uchwała ZUT (format:  pdf, rozmiar:  665 kB)
uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  883 kB)

dr inż. Małgorzata Mizielińska /

technologia żywności i żywienia

wniosek (format:  pdf, rozmiar:  118 kB)autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  6,56 MB)

recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  2,81 MB)
recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  1,55 MB)
recenzja III (format:  pdf, rozmiar:  4,80 MB)

skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  510 kB)harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  176 kB)uchwała ZUT (format:  pdf, rozmiar:  35 kB)
uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  171 kB)

dr Leszek Satora / zootechnika

i rybactwo

wniosek (format:  pdf, rozmiar:  300 kB)autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  433 kB)

recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  0,93 MB)
recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  634 kB)
recenzja III (format:  pdf, rozmiar:  592 kB)
recenzja IV (format:  pdf, rozmiar:  492 kB)

skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  67 kB)harmonogramuchwała ZUT (format:  pdf, rozmiar:  26 kB)

dr inż. Łukasz Łopusiewicz /

technologia żywności i żywienia

wniosek (format:  pdf, rozmiar:  1,95 MB)autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  6,90 MB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  2,72 MB)
recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  3,11 MB)
recenzja III (format:  pdf, rozmiar:  6,66 MB)
recenzja IV (format:  pdf, rozmiar:  5,47 MB)
skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  266 kB)harmonogram (format:  docx, rozmiar:  13,65 kB)

uchwała ZUT (format:  pdf, rozmiar:  417 kB)

 

dr inż. Magdalena Zdanowicz /

inżynieria materiałowa

wniosek (format:  pdf, rozmiar:  405 kB)autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  0,95 MB)

recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  7,99 MB)

recenzja II (format:  PDF, rozmiar:  2,66 MB)

recenzja III (format:  pdf, rozmiar:  238 kB)

recenzja IV (format:  pdf, rozmiar:  4,09 MB)

skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  234 kB)

zmiana (format:  pdf, rozmiar:  158 kB)

harmonogram

uchwała ZUT (format:  pdf, rozmiar:  131 kB)