Rok 2023/2024

Zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów oraz wysokości świadczeń stypendialnych 12.10.2023

ZARZĄDZENIE NR 97 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT w Szczecinie

 

ZARZĄDZENIE NR 98 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2023/2024