Rok 2019/2020

Dostosowanie zasad rekrutacji do ustawy PSWiN29.07.2019

W związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), Senat Uczelni w dniu 17.12.2018 r. dostosował uchwałę nr 39 Senatu ZUT z dnia 28.05.2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w ZUT w roku akademickim 2019/2020, do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).