Przewody doktorskie

Przewody doktorskie16.04.2024

mgr. Adam Stanisław Sarnecki

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

Abstract (format:  pdf, rozmiar:  92 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  211 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,56 MB) Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  423 kB)

mgr inż. Konrad Grzegorz Gziut

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  171 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

Abstract (format:  pdf, rozmiar:  160 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  126 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  324 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  619 kB) Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  453 kB) Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  472 kB)

mgr inż. Karolina Mozelewska

Inżynieria chemiczna

 

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  60 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  56 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  186 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  741 kB) Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  718 kB) Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  806 kB)

mgr inż. Aleksandra Helena Kostka

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  99 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  119 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  448 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  252 kB) Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  756 kB) Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  794 kB)

mgr Monika Radkowska

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  37 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  38 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  261 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  324 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  578 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  117 kB)

Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  613 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)

mgr inż. Alicja Gawrecka

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  80 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  70 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  307 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  222 kB) Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  686 kB) Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  781 kB)

mgr inż. Krzysztof Kowalski

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  204 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  150 kB)

Abstract (format:  pdf, rozmiar:  193 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  144 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  5,14 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  226 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  724 kB) Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

mgr inż. Kamila Zabielska

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  184 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  172 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  114 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  333 kB) Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

mgr inż. Katarzyna Ćmielewska

Inżynieria chemiczna

 

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  130 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  140 kB)

Abstract (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  138 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  832 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  237 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  305 kB)

treść dost. cyfrowo
 (format:  pdf, rozmiar:  246 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  430 kB) Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  489 kB)

mgr inż. Piotr Miądlicki

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  67 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  127 kB)

Abstract (format:  pdf, rozmiar:  58 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  2,48 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  312 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  430 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  192 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  433 kB) Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  500 kB)
mgr inż. Aleksandra Borzyszkowska -Ledwig

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  157 kB)

Abstract (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  149 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  1,13 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  203 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  418 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  286 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  442 kB) Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  504 kB)
mgr inż. Paweł Adamski

Inżynieria chemiczna

Strzeszczenie (format:  pdf, rozmiar:  72 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)

Abstract (format:  pdf, rozmiar:  69 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  113 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  296 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  167 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  489 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  161 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  439 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  497 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

mgr inż. Michał Zgrzebnicki

Inżynieria chemiczna

Strzeszczenie (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  141 kB)

Abstract (format:  pdf, rozmiar:  97 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  138 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  506 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  199 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  326 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  254 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  448 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  118 kB)

Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  508 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

mgr inż. Paulina Magdalena Przechrzta (poprzednio Sienkiewicz)

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  135 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  142 kB)

Abstract (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  132 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  787 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  291 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  451 kB)

 

Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  511 kB)

mgr inż. Joanna Czajkowska

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  131 kB)

Abstract (format:  pdf, rozmiar:  99 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  125 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  451 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  598 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  434 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  503 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  118 kB)

mgr inż. Marcin Tomasz Gano

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  147 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  533 kB)

Abstract (format:  pdf, rozmiar:  135 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  638 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  571 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  683 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  320 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  642 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  451 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

mgr inż. Henryk Marcin Rogoziński

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  242 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  242 kB)

Abstract (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  399 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  1,50 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  512 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  4,00 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  625 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  450 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  195 kB)

mgr inż. Martyna Trukawka

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  63 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  508 kB)

Abstract (format:  pdf, rozmiar:  58 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  507 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  1,09 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  701 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,39 MB)


Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  448 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  194 kB)

Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  511 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  197 kB)

mgr inż. Marta Karolewicz

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  113 kB)


Abstract (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  617 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  737 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  398 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  575 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  445 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  195 kB)

Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  509 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  198 kB)

mgr inż. Katarzyna Dudek

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  346 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  252 kB)
Abstract (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  230 kB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  1,11 MB)


Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  2,04 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  702 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  458 kB)

treść dost. cyforowo (format:  pdf, rozmiar:  195 kB)

mgr inż. Wojciech Kukułka

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  138 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  585 kB)
Abstract (format:  pdf, rozmiar:  128 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  581 kB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  430 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  720 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  700 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  679 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  450 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  15,42 kB)

Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  520 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  16,07 kB)

mgr inż. Wojciech Ignaczak

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)
Abstract (format:  pdf, rozmiar:  117 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  107 kB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  197 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  573 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  3,10 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  652 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  463 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  527 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  113 kB)

mgr inż. Mateusz Palus

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,57 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  135 kB)
Abstract (format:  pdf, rozmiar:  1,43 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  132 kB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  500 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  174 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,58 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  277 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  449 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  113 kB)

mgr inż. Paulina Bednarczyk

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  62 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  507 kB)
Abstract (format:  pdf, rozmiar:  58 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  504 kB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  2,76 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  659 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  355 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  612 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  453 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  510 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

mgr inż. Xiaoguang Liu

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  3,08 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)
Abstract (format:  pdf, rozmiar:  2,84 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  1,19 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  597 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  309 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  372 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  455 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  443 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  14,88 kB)

Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  527 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  15,77 kB)

mgr inż. Ewa Piróg

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  80 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  530 kB)
Abstract (format:  pdf, rozmiar:  63 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  525 kB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  407 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  569 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,13 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  1,10 MB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  449 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  15,27 kB)

Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  501 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  16,08 kB)

mgr inż. Martyna Baca

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  92 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  520 kB)
Abstract (format:  pdf, rozmiar:  82 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  514 kB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  1,46 MB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  715 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  350 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  851 kB)

Uchwała (nadanie stopnia) (format:  pdf, rozmiar:  452 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  113 kB)

Uchwała (wyróżnienie) (format:  pdf, rozmiar:  515 kB)

treść dost. cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  113 kB)

mgr inż. Marcelina Adamska

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  68 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  65 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  5,94 MB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  872 kB) Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  448 kB)

mgr inż. Adrian Antosik

Inżynieria chemiczna

Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  3,25 MB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  1,27 MB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  273 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  468 kB)

Uchwała - stopień  (format:  pdf, rozmiar:  462 kB)

Uchwala - wyróżnienie  (format:  pdf, rozmiar:  536 kB)

mgr Yanliang Wen

Inżynieria chemiczna

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  603 kB)

Uchwała - stopień  (format:  pdf, rozmiar:  449 kB)

Uchwala - wyróżnienie (format:  pdf, rozmiar:  525 kB)

mgr inż. Bartłomiej Wilk

Inżynieria chemiczna

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr Jarosław Serafin

Inżynieria materiałowa

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr inż. Bogusława Gradzik

Inżynieria materiałowa

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr inż. Maria Wiśniewska-Wrona

Inżynieria materiałowa

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr inż. Marcin Borowicz

Inżynieria materiałowa

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr Shuai Zhang

Inżynieria materiałowa

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr Xiaoze Shi

Inżynieria materiałowa

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr inż. Jakub Orlikowski

Technologia chemiczna

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr inż. Marlena Musik

Technologia chemiczna

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr inż. Ewelina Minciel

Technologia chemiczna

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr inż. Kornelia Malarczyk-Matusiak

Technologia chemiczna

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr inż. Elżbieta Drewnowska

Technologia chemiczna

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr inż. Agnieszka Wanag

Technologia chemiczna

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr inż. Kacper Szymański

Technologia chemiczna

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr inż. Agata Niemczyk

Technologia chemiczna

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr Andżelika Gęsikiewicz-Puchalska

Technologia chemiczna

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała

mgr inż. Magdalena Woźniak

Technologia chemiczna

Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2 Uchwała