Nauczyciele akademiccy

Nauczyciele akademiccy 9.02.2017

  • starszy wykładowca: mgr Tomasz Fiłka
  • starszy wykładowca: mgr Ryszard Gluba
  • starszy wykładowca: dr Agata Grenda
  • starszy wykładowca: mgr Aneta Jaremko
  • starszy wykładowca: mgr Grażyna Marchlewska
  • starszy wykładowca: mgr Zbigniew Mytkowski
  • starszy wykładowca: mgr Zbigniew Pawlak
  • starszy wykładowca: mgr Joanna Trubiłko
  • straszy wykładowca: mgr Zdzisław Zawadka