Regulamin z korzystania infrastruktury badawczej

Uchwała nr 33 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie30.07.2019