Regulamin z korzystania infrastruktury badawczej

UCHWAŁA NR 155 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 3.07.2023

Uchwała nr 33 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie30.07.2019