Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza27.10.2021

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późniejszymi zmianami), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Adresy Elektronicznych Skrzynek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na platformie  ePUAP to:

 • Kancelaria Główna - /zut/skrytka
 • Biuro Rektora -  /zut/rektor
 • Dział ds. Studenckich  - /zut/ddsstud
 • Dział ds. Kształcenia - /zut/dksztalc
 • Dział ds. Nauki  -   /zut/dnauki
 • Dział Projektów Strategicznych - /zut/odp
 • Dział Projektów Naukowych - /zut/ndp
 • Dział Zamówien Publicznych - /zut/dzp
 • Ośrodek Gospodarowania Nieruchomościami - /zut/lipnik
 • Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii - /zut/rciitt   
 • Wydział Budownictwa i Architektury -  /zut/wbia
 • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt -  /zut/wbihz
 • Wydział Elektryczny - /zut/we
 • Wydział Ekonomiczny -  /zut/wekon
 • Wydział Informatyki -  /zut/wi
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki -  /zut/wimim
 • Wydział Kształtowania Środowiska I Rolnictwa - /zut/wksir
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa  -  /zut/wnozir
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - /zut/wtiich
 • Wydział Techniki Morskiej i Transportu -  /zut/wtm

Przejdź do opisu usługi: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu (link otwiera nowe okno w serwisie epuap)

W celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP dostarczanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Założenie i prowadzenie ww. konta jest bezpłatne.

Instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na ePUAP