Aktualne oferty na najem/dzierżawę

Wykaz nieruchomości okresowo niewykorzystywanych na cele statutowe z przeznaczeniem na najem/dzierżawę 2.10.2019

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ponownie zaprasza do negocjacji dot. najmu pomieszczeń kuchni i stołówki stanowiących część nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kościelnej 35, 35a w Ośrodku Wypoczynkowym w Dziwnowie 8.04.2019

ZUT w Szczecinie - Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi oferuje pomieszczenia do odpłatnego korzystania na podstawie umowy cywilno-prawnej do celów usługowych o ograniczonej uciążliwości13.11.2018