Aktualne oferty na najem/dzierżawę

Zaproszenie do składania wniosków na najem terenu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zlokalizowanego przy ul. Witolda 7-9 w Szczecinie17.01.2023

Przetarg 13 lipca 2022 r. - uwaga aktualizacja umowy dzierżawy28.06.2022

Ogłoszenie przetargowe (format:  pdf, rozmiar:  436 KB)

  1. Załącznik nr 1 - oferta (format:  pdf, rozmiar:  44 KB)
  2. Załącznik nr 2 umowa dzierżawy - Uzupełniony 8 lipca 2022 r - w paragrafie 10 umowy dzierżawy dodano ust. 4. (format:  docx, rozmiar:  53 KB) (Poprzednia wersja Załącznika nr 2 - umowa dzierżawy)

Najem pomieszczeń kuchni i stołówki stanowiącej część nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kościelnej 35, 35a w Dziwnowie20.05.2022

Informacja o zamiarze oddania w najem na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. pomieszczeń kuchni i stołówki stanowiącej część nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kościelnej 35, 35a w Dziwnowie


ZUT w Szczecinie zaprasza do negocjacji dot. najmu pomieszczeń kuchni i stołówki stanowiących część nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kościelnej 35, 35a w Ośrodku Wypoczynkowym w Dziwnowie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.20.05.2021

Informacja o zamiarze oddania w dzierżawę lokal użytkowy przy al. Piastów 18 w Szczecinie16.02.2021

Instrukcja (format:  pdf, rozmiar:  155 KB)

 

UWAGA: Wniosek o możliwość ubiegania się o zawarcie umowy dzierżawy winien być złożony nie później niż do dnia 26.02.2021 r. do godziny 10.00.