Rok 2024

ZARZĄDZENIE NR 50 Rektora ZUT z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 22 Rektora ZUT z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego oraz limi17.07.2024

ZARZĄDZENIE NR 49 Rektora ZUT z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w ZUT17.07.2024

ZARZĄDZENIE NR 48 Rektora ZUT z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie procedury antyplagiatowej rozpraw doktorskich w ZUT 9.07.2024

ZARZĄDZENIE NR 47 Rektora ZUT z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie podziału oraz zasad podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego w ZUT 9.07.2024

ZARZĄDZENIE NR 46 Rektora ZUT z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyznawania i wypłaty dziesiątego oraz piątego stypendium w miesiącu lipcu studentom ZUT28.06.2024