Rok 2018/2019

Uchwała nr 273 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2020 r.31.12.2020

w sprawie ustalenia programu studiów prowadzonego na kierunku architektura krajobrazu, rozpoczętych od roku akademickiego 2018/2019

Projektowanie wnętrz i otoczenia (S2) 8.03.2019