Sprawozdania Samorządu Studentów

Samorząd studencki zgodnie z art. 110 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków 24.07.2019

Sprawozdania sporządzane są raz w roku kalendarzowym oraz dostępne po wejściu na odpowiedni link.