Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne 6.09.2019

Stopień,
Imię i Nazwisko
WniosekAutoreferatSkład komisjiRecenzjeUchwała komisjiDecyzja o nadaniu stopniaHarmonogram
dr inż. Agnieszka HerosimczykWniosek (format:  pdf, rozmiar:  266 KB)Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,13 MB)Skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  203 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  3,17 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  10,48 MB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  3,90 MB)

Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  634 KB)

Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  207 KB)Decyzja o nadaniu stopnia (format:  pdf, rozmiar:  158 KB)

dr inż. 

Daniel Zaborski

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  528 KB)Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,30 MB)Skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  215 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  2,41 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  224 KB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  1,88 MB)

Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  270 KB)

Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  209 KB)Decyzja o nadaniu stopnia (format:  pdf, rozmiar:  166 KB)
dr inż.
Adam Lepczyński
Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  284 KB)Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  792 KB)Skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  244 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  9,89 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  2,88 MB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  2,70 MB)

Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  560 KB)

Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  222 KB)Decyzja o nadaniu stopnia (format:  pdf, rozmiar:  233 KB)
dr inż.
Daniel Polasik
Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  238 KB)Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  830 KB)Skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  256 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  4,70 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  4,81 MB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  2,60 MB)

Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  209 KB)Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  244 KB)