Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne 6.09.2019

Stopień,
Imię i Nazwisko
WniosekAutoreferatSkład komisjiRecenzjeUchwała komisjiDecyzja o nadaniu stopniaHarmonogram
dr inż. Agnieszka HerosimczykWniosek (format:  pdf, rozmiar:  266 kB)Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,13 MB)Skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  203 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  3,17 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  10,48 MB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  3,90 MB)

Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  634 kB)

Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  207 kB)Decyzja o nadaniu stopnia (format:  pdf, rozmiar:  158 kB)

dr inż. 

Daniel Zaborski

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  528 kB)Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,30 MB)Skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  215 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  2,41 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  224 kB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  1,88 MB)

Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  270 kB)

Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  209 kB)Decyzja o nadaniu stopnia (format:  pdf, rozmiar:  166 kB)
dr inż.
Adam Lepczyński
Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  284 kB)Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  792 kB)Skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  244 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  9,89 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  2,88 MB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  2,70 MB)

Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  560 kB)

Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  222 kB)Decyzja o nadaniu stopnia (format:  pdf, rozmiar:  233 kB)
dr inż.
Daniel Polasik
Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  238 kB)Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  830 kB)Skład komisji (format:  pdf, rozmiar:  256 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  4,70 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  4,81 MB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  2,60 MB)

Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  209 kB)Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  244 kB)