Rok 2019/2020

Uchwała nr 110 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. 4.10.2019

w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach: budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, oceanotechnika, transport, dostosowanych do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 109 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. 4.10.2019

w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach: chemia, chemical engineering, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia i technologia chemiczna, dostosowanych do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższych i nauce, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 108 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. 4.10.2019

w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach: mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienia człowieka i zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności, dostosowanych do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 107 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. 4.10.2019

w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo i uprawa winorośli i winiarstwo, dostosowanych do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 106 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. 3.10.2019

w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach: energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria transportu, zarządzanie i inżynieria produkcji, dostosowanych do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020