Rok 2019/2020

Uchwała nr 143 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020 r. 3.07.2020

zmieniająca uchwałę nr 69 Senatu ZUT z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunku informatyka rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 i 2020/2021

Uchwała nr 137 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020 r. 3.07.2020

zmieniająca uchwałę nr 104 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, dostosowanych do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 69 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2020 r. 7.05.2020

w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunku informatyka rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 i 2020/2021

Uchwała nr 67 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2020 r. 7.05.2020

zmieniająca uchwałę nr 87 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów architektura i urbanistyka pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT

Uchwała nr 65 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2020 r. 7.05.2020

zmieniająca uchwałę nr 101 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach: architektura i urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia dostosowanych do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.