Rada Wydziału Elektrycznego

Rada Wydziału Elektrycznego29.10.2019

Dziekan

dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT

Prodziekani

dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT

dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT

dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT

Samodzielni pracownicy nauki

prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski

prof. dr hab. inż. Stefan Domek

prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow

prof. dr inż. Zbigniew Frąckiewicz

prof. dr hab. inż. Konstanty Gawrylczyk

prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski

prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak

prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka

prof. dr hab. inż. Jan Subocz

prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka

dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT

dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT

dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT

dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT

dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT

dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT

dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT

dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT

dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT

dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT

dr hab. inż. Piotr Baniukiewicz

dr hab. inż. Eugeniusz Kornatowski

dr hab. inż. Patryk Urban

dr hab. inż. Marcin Wardach

dr hab. inż. Bogusław Węgrzyn

dr hab. inż. Marek Ziółkowski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. Piotr Cierzniewski

dr Barbara Grochowalska

dr inż. Krzysztof Jaroszewski

dr inż. Tomasz Zarębski

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

Zofia Gilewska

mgr inż. Justyna Jończyk

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów

mgr inż. Jarosław Fastowicz

Oskar Jaskólski

Filip Kaczmarek

Aleksandra Mackiewicz

Anna Pochodaj

Krystian Samsonik

Tomasz Smuga

Przedstawiciele związków zawodowych

dr inż. Grzegorz Mikołajczak

dr inż. Leon Tarasiejski

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rada Wydziału Elektrycznego zakończyła swoją działalność w dniu 30.09.2019 r.