Rok 2022

Podział subwencji i sprawozdanie Samorządu Studenckiego ZUT za 2022 rok 5.05.2023