Regulamin wynagradzania pracowników

Zarządzenie nr 203 Rektora ZUT z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenia nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie16.12.2020

Zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie26.03.2020