Regulamin wynagradzania pracowników

ZARZĄDZENIE NR 128 Rektora ZUT z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników ZUT 4.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 152 Rektora ZUT z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie14.12.2021

Zarządzenie nr 203 Rektora ZUT z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenia nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie16.12.2020

Zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie26.03.2020