Regulamin wynagradzania pracowników

ZARZĄDZENIE NR 76 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników ZUT 1.08.2023

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT z dnia 13 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników ZUT21.04.2023

ZARZĄDZENIE NR 5 Rektora ZUT z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników ZUT 9.02.2023

ZARZĄDZENIE NR 128 Rektora ZUT z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników ZUT 4.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 152 Rektora ZUT z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie14.12.2021