Rok 2018

Zarządzenie nr 123 Rektora ZUT z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego18.02.2019

Zarządzenie nr 122 Rektora ZUT z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej za rok 201918.02.2019

Zarządzenie nr 121 Rektora ZUT z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny za okres od ostatniej oceny do roku 2018 włącznie18.02.2019

Zarządzenie nr 120 Rektora ZUT z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 47 Rektora ZUT z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów oraz spraw powierzonych kanclerzowi ZUT18.02.2019

Zarządzenie nr 119 Rektora ZUT z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 73 Rektora ZUT z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy14.12.2018