Zasady rekrutacji na studia

Zasady rekrutacji na studia ustalone przez Senat ZUT w poszczególnych latach akademickich 9.07.2019

Uchwały Senatu ZUT w sprawie warunków,  trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w ZUT od roku 2019, zgodnie z uprawnieniami jakie daje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będą uchwalane do końca czerwca każdego roku, na rok przed rozpoczęciem rekrutacji.

Uchwały z poszczególnych lat akademickich dostępne są po wejściu na odpowiedni link.