Regulamin pracy

ZARZĄDZENIE NR 64 Rektora ZUT z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy ZUT29.04.2022

ZARZĄDZENIE NR 151 Rektora ZUT z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy ZUT14.12.2021

Zarządzenie nr 106 Rektora ZUT z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie27.07.2020

Zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 25.09.2019

Zarządzenie nr 1 Rektora ZUT z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie Regulamin pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie18.02.2019