Rok 2019/2020

Zmiana uchwały nr 72 Senatu ZUT z dnia 25 maja 2020 r.30.06.2020

UCHWAŁA NR 105 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 72 Senatu ZUT z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

UCHWAŁA NR 72 Senatu ZUT z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 105 Senatu ZUT z dnia 25 maja 2020 r.)