Rok 2019/2020

Zmiana uchwały nr 72 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. 9.07.2019

UCHWAŁA NR 76 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 72 Senatu ZUT z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich