Regulam zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji

Uchwała nr 33 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w ZUT30.07.2019