Rady dyscyplin naukowych

Rady dyscyplin naukowych 1.09.2020

Architektura

Imię i Nazwisko

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski – przewodniczący

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Piotr Barełkowski, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Joanna Arlet, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Wojciech Bal, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska, prof. ZUT

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska

dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Piotr Fiuk, prof. ZUT

dr inż. arch. Jakub Gołębiewski

dr inż. arch. Izabela Kozłowska

dr inż. arch. Katarzyna Krasowska

dr inż. arch. Maciej Płotkowiak

dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska

dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka

dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT

dr inż. arch. Leszek Świątek

dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński, prof. ZUT

 

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Imię i Nazwisko
dr hab. Szpener Monika Małgorzata, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. Blekiewicz Zbigniew, prof. ZUT
dr Błędowska Agnieszka Ewa
mgr Golc Andrzej
dr hab. Jackowiak Renata, prof. ZUT
dr Jerczyński Mikołaj
dr Kosmacz Agata
dr hab. Koszałka Bogusława Elżbieta, prof. ZUT
prof. Regimowicz Henryk
mgr Tokarczyk-Żmurkow Joanna
dr hab. Miśkiewicz-Żebrowska Ewa Irena
mgr inż. arch. Olbrychowski Szymon Stefan
mgr inż. arch. Lamprecht Agnieszka
prof. dr hab. inż. arch. Marzęcki Waldemar
dr inż. arch Polewka Arkadiusz Donat