Rady dyscyplin naukowych

Rady dyscyplin naukowych 1.09.2020

Architektura

Imię i Nazwisko

dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT – przewodniczący

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Joanna Arlet, prof. ZUT

dr hab inż. arch. Wojciech Bal, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Piotr Fiuk, prof. ZUT

dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Imię i Nazwisko
dr hab. Jackowiak Renata, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. Blekiewicz Zbigniew, prof. ZUT
dr hab. Koszałka Elżbieta, prof. ZUT
dr hab. Jerzy Lipczyński, prof. ZUT
dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, prof. ZUT
dr  Tokarczyk-Żmurkow Joanna