Regulaminy

Zarządzenie nr 3 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2023 r. 8.02.2023

zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020