Regulaminy

Zarządzenie nr 171 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 października 2020 r.10.03.2021

wprowadzające czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu uczestnikom studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 świadczeń stypendialnych, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2