Regulaminy

Zarządzenie nr 28 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2022 r. 2.03.2022

zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020