Rok 2021/2022

Rok 2021/202230.06.2021

UCHWAŁA NR 102 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 145 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022.