Badania naukowe

Badania naukowe31.07.2020

Dział Nauki

Tel. +48 91 449 4139

e-mail: dzial.nauki@zut.edu.pl

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Tel. +48 91 449 4408

e-mail: innowacje@zut.edu.pl

Działu Projektów Naukowych

Tel:  48 91 449 42 16

e-mail: pnaukowe@zut.edu.pl