Przewody doktorskie

Przewody doktorskie20.02.2020

mgr inż. Izabela Helakstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  704 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  1,24 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  3,52 MB)
mgr inż. Angelika Heberlejstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  554 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  10,62 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  682 kB)
mgr inż. Anna Przybylskastreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  431 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  349 kB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  1,54 MB)
mgr inż. Joanna Fugielstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  554 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  232 kB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  2,44 MB)
mgr inż. Michał Kubajstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  426 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  7,44 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  4,43 MB)
mgr inż. Karolina Gaczkowskastreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  738 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  222 kB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  214 kB)
mgr inż. Anna Pohoryłostreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  449 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  241 kB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  1,99 MB)
mgr inż. Aleksandra Rybińskastreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  585 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  1,62 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  331 kB)
mgr Piotr Pieckielstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  4,06 MB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  3,49 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  2,55 MB)
mgr inż. Izabela Dziaduchstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  569 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  499 kB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  8,71 MB)
mgr inż. Marlena Burda   streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  454 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  2,85 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  0,92 MB)
mgr Artur Opanowskistreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  779 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  4,20 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  3,39 MB)
mgr Natalia Śmietanastreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  546 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  4,65 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  4,45 MB)
mgr inż. Tomasz Sawickistreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  528 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  2,33 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  3,68 MB)
mgr inż. Jacek Surynstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  628 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  2,70 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  399 kB)
mgr inż. Piotr Eljasikstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  515 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  2,63 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  400 kB)
mgr inż. Emilia Drozłowskastreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  415 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  1,97 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  1,47 MB)
mgr inż. Jacek Cybulskistreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  481 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  2,38 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  2,39 MB)
mgr inż. Daniel Kwaśniewskistreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  430 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  176 kB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  2,30 MB)
mgr inż. Natalia Adamkowskastreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  277 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  1,64 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  1,46 MB)
mgr inż. Przemysław Kwiatkowski 2023streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  526 kB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  1,87 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  3,26 MB)

Ostatnia aktualizacja dnia: 28.09.2022