Uchwały PKA

Uchwała nr 443/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 czerwca 2022 r. 5.12.2022

w sprawie oceny programowej kierunku inżynieria materiałowa prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 381/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 czerwca 2022 r. 5.12.2022

w sprawie oceny programowej kierunku kynologia prowadzonego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 93/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 lutego 2022 r. 5.12.2022

w sprawie oceny programowej kierunku oceanotechnika prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 742/ 2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 lipca 2021 r.29.04.2022

w sprawie oceny programowej kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 631/ 2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lipca 2021 r.29.04.2022

w sprawie oceny programowej kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim