Uchwały PKA

Uchwała nr 140/2024 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 marca 2024 r.22.05.2024

w sprawie oceny programowej kierunku chemia prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwał a nr 691 /202 3 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 września 202 3 r.31.10.2023

w sprawie oceny programowej kierunku ichtiologia i akwakultura prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 360/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 czerwca 2023 r.31.10.2023

w sprawie oceny programowej kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 921/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 listopada 2022 r.31.10.2023

w sprawie oceny programowej studiów na kierunku zarządzanie prowadzonych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 920/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 listopada 2022 r.31.10.2023

w sprawie oceny programowej kierunku ekonomia prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim