Rok 2021/2022

Rok 2021/2022 4.05.2022

W roku akademickim 2021/2022 obowiązuje UCHWAŁA NR 72 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, z późn. zm. (tekst jednolity)