Program kształcenia w szkole doktorskiej

Uchwała nr 100 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019r. zmieniająca uchwałę nr 68 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019r. w sprawie ustalenia programu kształcenia oraz opisu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w ZUT w Szczecinie 2.10.2019