Program kształcenia w Szkole Doktorskiej

Uchwała nr 74 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2020 r.11.05.2020

w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie