Program kształcenia w Szkole Doktorskiej

Uchwała nr 11 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2024 r.12.02.2024

w sprawie ustalenia programu kształcenia oraz opisu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

załącznik nr 1 (format:  xlsx, rozmiar:  311 kB)

załącznik nr 2 (format:  xls, rozmiar:  583 kB)

załącznik nr 3 (format:  docx, rozmiar:  22 kB)