Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Informacje o Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 3.10.2014

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa zlokalizowany jest w trzech budynkach:

ul. J. Słowackiego 17: Dziekanat oraz Katedry WKŚiR,

ul. Papieża Pawła VI 1 i 3:  Katedry WKŚiR.

Strona Wydziału: https://agro.zut.edu.pl

Adres do korespondencji:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
(wskazanie nazwy katedry lub danych osobowych pracownika)
al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Kontakt z Dziekanatem:
ul. J. Słowackiego 17, pok. 3
71-434 Szczecin
tel. +48 91 449 62 50, 56
fax +48 91 449 62 62
e-mail: dziekanat.wksir@zut.edu.pl