Wydział Informatyki

Informacje o Wydziale Informatyki23.01.2017

Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Żołnierska 49

71-210 Szczecin

tel.: 91 449 56 70, 91 449 55 18

Strona wydziałowa: http://www.wi.zut.edu.pl

Sekretariat e-mail: wi@wi.zut.edu.pl

Dziekanat e-mail: dzwi@zut.edu.pl

DZIEKANAT CZYNNY DLA STUDENTÓW:

e-mail: dzwi@zut.edu.pl

Godziny otwarcia dziekanatu:
Poniedziałek 13.00 - 16.00
Wtorek 11.00 - 14.00
Środa: 10.00 - 13.00
Czwartek: 11.00 - 14.00
Piątek nieczynne
Sobota (w dni zjazdów)   09:00-13:00
Godziny przyjęć Prodziekanów

Zalecany kontakt zdalny poprzez platformę Teams

Studia stacjonarne

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
dr inż. Anna Barcz

Wtorek
(dyżur stacjonarny)
12.15 - 13.30 
Czwartek 
(dyżur stacjonarny)
12.15 - 13.30 

 

Studia niestacjonarne

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
dr. inż. Piotr Błaszyński

Poniedziałek
(dyżur zdalny - kontakt na platformie MS Teams)
15.00 - 16.00 
Sobota 
(dyżury stacjonarne w pierwszy
i ostatni miesiąc semestru)
11.30 - 12.30
KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Dorota Wiśniewska-Olech, pokój 103, budynek WI 1,
tel.: +48 91 449 5519

Sekretariat dziekana

mgr inż. Joanna Rafalska, pokój 102, budynek WI 1,
tel.: + 48 91 449 5660, e-mail: wi@wi.zut.edu.pl

 

Obsługa studentów:

Kierunek INFORMATYKA studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz INŻYNIERIA CYFRYZACJI
Kierownik sekcji: mgr inż. Izabela Szymkowicz, pokój 12, WI 1,
tel.: +48 91 449 5518, e-mail: iszymkowicz@zut.edu.pl

Kierunek INFORMATYKA studia stacjonarne I stopnia 
Łucja Kiriaka, pokój 12, WI 1,
tel.: + 48 91 449 5670, e-mail: lkiriaka@wi.zut.edu.pl

Kierunek INFORMATYKA studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 
Elżbieta Zaborowska, pokój 12, WI 1, 
tel.: + 48 91 449 5670, e-mail: ezaborowska@wi.zut.edu.pl

Mobilności studentów, windykacja oraz proces dyplomowania w zakresie ustalania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych.
mgr Agata Kostarelas, pokój 13, WI 1,
tel.: + 48 91 449 5503, e-mail: akostarelas@zut.edu.pl

Pomoc materialna
e-mail: stypendia@wi.zut.edu.pl

mgr Magdalena Wróblewska, pokój 106, WI 1,
tel.: + 48 91 449 5608

mgr inż. Renata Zielińska, pokój 105, WI 1,
tel.: + 48 91 449 5663