Kierownictwo Studium

Kierownicy 9.02.2017

Kierownik Studium - dr Joanna Trubiłko

tel. 91 449 53 27; 91 449 52 51

e-maila: joanna.trubilko@zut.edu.pl

 

Zastępca Kierownika SWFiS ZUT w Szczecinie - mgr Tomasz Fiłka

tel. 91 449 53 27; 91 449 52 51

e-maila: tomasz.filka@zut.edu.pl