Zasady i tryb przyjmowania do Szkoły Doktorskiej

UCHWAŁA NR 12 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2024 r.12.02.2024

w sprawie Zasad rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2024/2025