Zasady i tryb przyjmowania do Szkoły Doktorskiej

UCHWAŁA NR 26 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 lutego 2021 r. 4.03.2021

w sprawie określenia zasad rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022

skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  328 KB)

dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  78 KB)