Zasady i tryb przyjmowania do szkoły doktorskiej

Uchwała nr 67 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickiem 2019/202029.05.2019