Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 38 Rektora ZUT z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie14.12.2021

Zarządzenie nr 205 Rektora ZUT z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie23.12.2020

Zarządzenie nr 173 Rektora ZUT z dnia 29 października 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie29.10.2020

Zarządzenie nr 137 Rektora ZUT z dnia 29 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1.10.2020

Zarządzenie nr 95 Rektora ZUT z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 6.07.2020