Statut ZUT

UCHWAŁA NR 316 Senatu ZUT z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 75 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie20.12.2022

Uchwała nr 163 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca Statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 2.07.2021

Uchwała nr 245 zmieniająca Statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie25.11.2020

Uchwała nr 194 Senatu ZUT z dnia 28 września 2020 r. zmieniająca Statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1.10.2020

Uchwała nr 149 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca Statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1.10.2020