Statut ZUT

UCHWAŁA NR 75 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 5.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 49 Rektora ZUT z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie26.06.2018

UCHWAŁA NR 46 Senatu ZUT z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie26.06.2018

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora ZUT z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniu nr 14 Rektora ZUT z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie27.04.2017

ZARZĄDZENIE NR 14 Rektora ZUT z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie28.03.2017