Skład Senatu

Skład Senatu na kadencję 2020-202419.03.2024

Przewodniczący Senatu

 • dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT - JM Rektor

 

Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni

 • prof. dr hab. inż. Bogumiła Pilarczyk - Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT -  Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • prof. dr hab. inż. Jan Udała - Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT - Wydział Architektury
 • prof. dr hab. inż. Magdalena Janus - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, prof. ZUT - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT - Wydział Ekonomiczny
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Okarma - Wydział Elektryczny
 • dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT - Wydział Elektryczny
 • dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT - Wydział Informatyki
 • dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT - Wydział Informatyki
 • dr hab. inż. Marcin Chodźko, prof. ZUT - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • prof. dr hab. inż. Jacek Eliasz  - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, prof. ZUT - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński  - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • dr hab. inż. Agnieszka Ubowska, prof. ZUT - Wydział Techniki Morskiej i Transportu
 • dr hab. inż. Monika Bosacka, prof. ZUT - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • dr hab. inż. Ewa Janus, prof. ZUT - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • dr hab. Szymon Wyrzykowski, prof. ZUT -  Jednostki Pozawydziałowe

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich          

 • dr hab. inż. Adam Lepczyński, prof. ZUT - Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • dr Maciej Oesterreich - Wydział Ekonomiczny
 • dr hab. inż. Witold Mickiewicz, prof. ZUT - Wydział Elektryczny      
 • dr inż. Mirosław Łazoryszczak - Wydział Informatyki
 • mgr inż. Sławomir Wernikowski - Wydział Informatyki
 • dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, prof. ZUT -  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • dr inż. Wojciech Sawicki - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • dr Adam Bohonos - Studium Matematyki
 • mgr Jolanta Koczalska - Studium Języków Obcych
 • mgr Andrzej Obstawski - Studium Języków Obcych

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Danuta Kostarelas - Wydział Informatyki
 • mgr inż. Krzysztof Kujawski - Wydział Elektryczny
 • mgr inż. Joanna Siołkowska-Duda - Administracja Centralna

 

Przedstawiciele studentów

 • Weronika Adrian
 • inż. Wiktoria Jasek
 • Oliwia Drabik
 • inż. Kaja Kosmenda
 • inż. Marcin Witkowski
 • mgr inż. Kaja Szczepkowska       
 • Adrian Kosior
 • inż. Krzysztof Warpachowicz
 • Oskar Gonciarz

 

 Przedstawiciel doktorantów

 • mgr inż. Paula Felczak

 

Osoby biorące udział w posiedzeniu senatu z głosem doradczym

 • prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski – Prorektor ds. nauki
 • dr inż. Piotr Piela – Prorektor ds. kształcenia
 • dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak, prof. ZUT - Dyrektor Szkoły Doktorskiej
 • dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT - Dziekan Wydziału Architektury
 • dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT – Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT - Dziekan Wydziału Ekonomicznego
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki – Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
 • dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. ZUT – Dziekan Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
 • mgr Adrianna Gudzowska - Kanclerz
 • mgr Agnieszka Lochman - Kwestor
 • mgr Anna Gryta - Dyrektor BG
 • dr hab. inż. Marta Major-Godlewska, prof. ZUT – Prezes ZNP
 • dr hab. inż. Beata Michalkiewicz, prof. ZUT – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”

 

Osoby zapraszane na posiedzenie senatu

 • mgr Monika Sadowska - Kierownik Działu Org.-Prawnego
 • inż. Monika Łukaszewska - Kierownik Biura Rektora
 • inż. Agnieszka Jansohn-Borghina - Biuro Rektora
 • mgr Emilia Kujawa - Rzecznik Prasowy
 • mgr Monika Jagielska - Kierownik Wydawnictwa Uczelnianego